Dodomku.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski https://dodomku.pl/gfx/frontend2.0/dodomku-logo-1.PNG
ul. Jana z Kolna 36 Gdynia 81-351 PL
PL5881981703 info@dodomku.pl
Królikowski Adam male PL adam@krolikowski.pl
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski 100% - Adam Królikowski 5881981703 +48 58 66 007 66

Domestos Zero Kalkstein

Domestos Dezynfekujący żel do toalet usuwający kamień. Do 3x gęstszy w porównaniu z innymi produktami do toalet usuwającymi kamień. Dłużej utrzymuje się na ściankach toalety, by usunąć z nich cały kamień, i zbija bakterie i grzyby, które się w nim rozwijają. Przylegając do pionowych ścianek toalety, działa nawet poniżej linii wody.
Domestos Zero KalksteinDomestos Zero Kalkstein
masa netto

masa netto

750 ml

data przydatności

Verfallsdatum:

2022-06-30

pojemność

cena za litr

13,57 zł / l

kod kreskowy

Kod kreskowy(EAN):

8717644186077

8717644186077

Preis: 10,18

10.18 PLN 2022-06-30 NewCondition
substancja czynna: kwas chlorowodorowy 8 g / 100 g, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kationowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa
Dezynfekujący żel do toalet usuwający kamień. Do 3x gęstszy w porównaniu z innymi produktami do toalet usuwającymi kamień. Dłużej utrzymuje się na ściankach toalety, by usunąć z nich cały kamień, i zbija bakterie i grzyby, które się w nim rozwijają. Przylegając do pionowych ścianek toalety, działa nawet poniżej linii wody.
Cechy:do 3x gęstszy, działa poniżej linii wody, zabija bakterie
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:Domestos Zero Kamienia Żel do toalet Lime Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować korozję metali. Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. Zawiera: kwas chlorowodorowy, kwas sulfamidowy, (Z)-Octadec-9-enyloamina oksetylenowana 2 molami tlenku etylenu.
Marke:Domestos
O marce:Dla świeżości przy każdym spłukaniu wypróbuj też kostek toaletowych Domestos.
Nazwa produktu uregulowana prawnie:Żel do toalet
Pozostałe informacje:Numer pozwolenia: 3082/07.
Przechowywanie:Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Przygotowanie i stosowanie:Sposób użycia: Rozprowadź nierozcieńczony żel (70 ml) na całej powierzchni toalety. Pozostaw na 30 minut, aby dezynfekować i usunąć kamień. Wyczyść szczotką i spłucz. Jeśli jest taka potrzeba użyj ponownie. Podczas pracy nie jeść, nie pic, nie palić tytoniu. Uwaga! Produkt przeznaczony tylko do toalet. Unikać kontaktu z innymi powierzchniami. Otwierać ostrożnie. Unikać rozpryskiwania. Zamknąć butelkę przed wyrzuceniem. Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Powoduje poważne uszkodzenie oczu, ból, łzawienie, zaczerwienienie oczu; poważne oparzenia skóry, ból, podrażnienie, zaczerwienienie, występowanie pęcherzy skóry; oparzenia ust, gardła lub żołądka, bóle żołądka w przypadku spożycia. Pierwsza pomoc: W przypadku spożycia lub po narażeniu drogą oddechową: bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
Rodzaj opakowania:Butelka plastikowa
Adres producenta:Unilever Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
Adres zwrotny:
Sodasan Öko- Gel zu reinigen Sodasan Öko- Gel zu reinigen
Toiletten bio 750 ml
23,99zł/l

Preis: 17,99

PLN
1
4
Verfallsdatum
2021-02-12
almacabio Almacabio flüssigen WC almacabio Almacabio flüssigen WC
Verfallsdatum
2022-12-31
Kret Kret WC Gel Aktiv Kret Kret WC Gel Aktiv
Verfallsdatum
2020-08-06
Cillit CILLIT Bang Mittel für Cillit CILLIT Bang Mittel für
Schlamm und schwarzen Schimmel zu entfernen 750 ml
18,24zł/l

Preis: 13,68

PLN
1
1
Verfallsdatum
2021-03-28
Kret Mole Multi Action 7in1 Kret Mole Multi Action 7in1
Toilettengel 750 ml
7,43zł/l

Preis: 5,57

PLN
1
1
Verfallsdatum
2021-11-15
Domestos Domestos Nullblauer Stein Domestos Domestos Nullblauer Stein
750 ml
13,57zł/l

Preis: 10,18

PLN
1
6
Verfallsdatum
2022-07-28
koszyk z zakupami
zwiń koszyk