regulamin_promocji_hipp

Wróć do promocyjnych produktów HiPP


Regulamin promocji na produkty marki HiPP prowadzonej pod nazwą:

"Kup zestaw 4 szt. mleka HiPP - pojemnik na mleko i termometr na butelkę gratis"


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Akcja promocyjna pod nazwą "Kup zestaw 4 szt. mleka HiPP - pojemnik na mleko i termometr na butelkę gratis" (zwana dalej "Akcją") polega na zakupie zestawu czterech dowolnych sztuk mleka HiPP* w sklepie internetowym pod adresem www.hipp.dodomku.pl

1. Organizatorem Akcji jest:
firma HiPP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056644, NIP 526-00-33-068, zwana dalej "Organizatorem".

2. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba, dokonująca zakupu produktów objętych promocją.

3. Akcja prowadzona jest w sklepie internetowym www.hipp.dodomku.pl,

4. Akcja promocyjna odbędzie się w terminie od 31.05.2019 do 06.06.2019 lub do wyczerpania zapasów gratisów.

5. Akcją objęte są wyłącznie mleka HiPP Combiotik 2, 3 lub 4 o gramaturze 500 g, 600 g lub 900 g.

6. Zestaw to 4 sztuki tego samego mleka lub 4 sztuki dowolnego mleka biorącego udział w promocji.

7. W promocji 1 uczestnik może jednorazowo kupić maksymalnie 3 zestawy mleka i otrzymać maksymalnie 3 pojemniki na mleko i 3 termometry.

8. Akcja nie ma na celu promowania preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia piersią.


§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Aby wziąć udział w Akcji, należy w terminie od 31.05.2019 do 06.06.2019 r. dokonać zakupu zestawu mleka HiPP* składającego się z czterech opakowań mleka* w sklepie internetowym www.hipp.dodomku.pl

a. Po dodaniu do koszyka zestawu wybranego mleka lub 4 sztuk wybranego mleka objętego promocją pojemnik i termometr do butelki pojawi się w koszyku jako gratis.

b. Dokonanie zakupu zestawu mleka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu akcji "Kup zestaw 4 szt. mleka HiPP - pojemnik na mleko i termometr na butelkę gratis".


§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator przekazuje odpowiedzialność za dostarczenie produktów zgodnie z zamówieniem firmie Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu.

3. Organizator przekazuje odpowiedzialność za rozpatrzenie ewentualnych reklamacji firmie Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski


§ 4
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, przesłane listem poleconym na adres firmy Organizatora wskazany w paragrafie 1, punkcie 2. niniejszego Regulaminu lub elektronicznie przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.hipp.pl. W zgłoszeniu należy umieścić dopisek "Kup zestaw 4 szt. mleka HiPP - pojemnik na mleko i termometr na butelkę gratis"

2. Akcja jest promocją łączną. Oznacza to, że zakupiony zestaw mleka można zwrócić jedynie w całości. Nie ma możliwości zwrotu jednego mleka z zestawu.

3. Reklamacje można zgłaszać najpóźniej do dnia 30.06.2018 (w przypadku reklamacji wysłanej pocztą decyduje data stempla pocztowego).

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy) oraz powód zgłoszenia reklamacji.

5. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski.

6. Za termin rozpatrzenia reklamacji uznaje się termin udzielenia odpowiedzi na reklamację przez Organizatora promocji. W przypadku odpowiedzi na reklamację wysyłanej za pośrednictwem poczty, termin ten oznacza datę nadania przesyłki na poczcie przez Organizatora.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora promocji (adres podany jest w paragrafie 1, w punkcie 2. Regulaminu) oraz na stronie www.hipp.dodomku.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.*zgodnie z przepisami prawa akcją promocyjną nie jest objęte mleko początkowe dla niemowląt HiPP 1 Combiotik®koszyk z zakupami
zwiń koszyk
Dostawa: 2024-06-17
Dodomku.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski https://dodomku.pl/gfx/frontend2.0/dodomku-logo-1.PNG
ul. Innowacji 3 Szemud 84-217 PL
PL5881981703 info@dodomku.pl
Królikowski Adam male PL adam@krolikowski.pl
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski 100% - Adam Królikowski 5881981703 +48 58 66 007 66
Internetowy sklep spożywczy dodomku.pl
4.8 5